Bokföring & bokslut

Är du trött på att stressa med din bokföring och vill få tid över till annat – anlita en redovisningsbyrå så slipper du dessutom få tillbaka din redovisning med påbackning. Men för dig som trots alla fördelar med att leja bort redovisningen, här är några svar på vanliga frågor.

Måste jag göra en budget?

Det finns två olika budgetar som du bör göra, det är en likviditetsbudget och en resultatbudget. Det du anger i företagets resultatbudget ska visa vilka intäkter, resultat och utgifter företaget förväntas ha för en viss period. Likviditetsbudgeten görs för att se till att det finns tillräckligt med pengar i företaget för att täcka alla utgifter under samma period. Att föredra för den som är i en säsongsberoende bransch är en löpande 12-månaders bokslut. Detta ger en bättre överblick över löpande inkomster och utgifter och du får en mer rättvis bild av ditt företag där det befinner sig just då.

Vad innebär snabba bokslut?

Huruvida du kommer att arbeta med snabba rapporter och bokslut eller ej beror lite på vilka intressenter man har. Om ditt företag har till exempel större leverantörer så brukar dessa vilja ha snabba rapporter och att kunna göra ett snabbt bokslut stärker förtroendet för rapporten. I slutänden kan detta också påverka kreditvärdigheten för ditt företag i positiv bemärkelse.

Vad är projektredovisning?

Har du ett företag där man bedriver arbeten i projektform så är det extra viktigt att följa upp varje unikt projekt. Att redovisa projekten har inte bara med kostnad och tidsaspekter att göra, det är också bra att kunna använda denna redovisning för att ta till vara på de erfarenheter som varje projekt ger. Detta kan sedan användas för att se till att effektivisera andra projekt framöver. Projektredovisningen bör vara uppbyggd så att det är möjligt att jämföra olika projekt och olika delar i ett projekt.